Anasayfa / Bebek Ve Çocuk Sağlığı / Bebek Ve Çocuk Hastalıkları / Yeni Doğan Sarılığı Nasıl Tedavi Edilir?
Yeni Doğan Sarılığı Nasıl Tedavi Edilir?

Yeni Doğan Sarılığı Nasıl Tedavi Edilir?

[Toplam:31    Ortalama:2.2/5]

Yeni Doğan Sarılığı Nasıl Tedavi Edilir? Yeni doğan sarılığı tedavi yöntemleri hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Yeni Doğan Sarılığı Nasıl Tedavi Edilir yazısını sadece bilgi edinme amaçlı kullanınız ve sağlık sorunlarınız için vakit kaybetmeden doktorunuza ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Yenidoğan sarılığı yada bebek sarılığı olarak bilinen bu sarılık tipi yeni doğan bebeklerde görülür. Özellikle doğumdan sonraki 2-3 gün içerisinde ortaya çıkan bu sarılık yaklaşık olarak 7-10 gün sürer. Yenidoğan sarılığı eskiden ölümcül bir hastalıktı ancak günümüzde dikkat edilmesi ve geç kalınmaması durumunda kolayca tedavi edilebiliyor.

Gün ışığı altında deriye parmakla basıldığında ortaya çıkan renk sarılığın ne kadar şiddetli geçirildiğine dair fikir verir.

Bebekteki sarılığın ne kadar ciddi olduğu doktor muayenesi sonucu belli olur. Bebeklerin doğumdan 48 saat sonra muayene edilip sarılık kontrolünün yapılması gerekir. Doktor gerekli gördüğünde kan testi yaptırarak bilirubin seviyesini inceleyecektir.

Hafif geçirilen yeni doğan sarılığında tedaviye gerek görülmeyebilir. Ancak bazı vakalarda sarılık ilerleyerek beyine sıçrar ve kernikterus denilen hastalığa dönüşür. Bu ihtimal, prematüre bebekler için, aynı ölçekteki bilirubinden daha çok etkilendiklerinden dolayı daha yüksektir.

Kernikterus durumu zayıf emme, tiz sesle ağlama, ateş, kusma, havale, başı geri atma, kasılma, cildin limon rengine dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ölümle sonuçlanabileceği gibi spastiklik, zihinsel gerilik, sağırlık, şaşılık, diş bozuklukları gibi izler de bırakabilir.

Hafif geçirilmekte olan sarılık vakalarında ışık tedavisi (fototerapi) yaygın bir tedavi yöntemidir. Bebek çıplak halde ışık altında yatırılır, bilirubin ışıkla etkileşimi sonucu vücuttan kolay atılabilir hale gelir. Kandaki bilirubin seviyesi yüzde 20 ile 25 miligramın üzerine çıkarsa kernikterus durumuna gelmemesi için kan değişimi yapılması gerekecektir.

Yenidoğan sarılığı belirtileri

Yenidoğan sarılığı yeni doğmuş bebeklerde görülen bir hastalıktır ve kandaki bilirubin miktarının artması sonucunda görülmektedir. Yeni doğan sarılığı çok ciddi bir hastalıktır ve doğru teşhis edilmediği takdirde ölümle sonuçlanmaktadır. Bu yüzden yenidoğan sarılığının belirtileri iyi bilinmelidir.

Yenidoğan sarılığı doğumdan sonraki 2. veya 3. gün gözlenir ve bir hafta ile 10 gün arasında yok olur. Sarılığın kaybolması en son yüz ve boyun ve de onu takiben göz aklarında olur. Prematüre veya düşük kilolu doğan bebeklerde hastalığın belirtileri 4. ile 6. günler arasında meydana çıkabilir.

Bilirubinin kandaki normal oranı yeni doğmuş bir bebekte 1-2 mg/dl’dir. Bu değer 5 mg/dl’yi geçtiğinde sarılık gözle farkedilebilir bir duruma gelir. İlk belirti bebeğin göz akındaki sararmadır. Bilirubinin kandaki miktarı ile vücuttaki sararmanın oranı ve gözlendiği bölgeler ilişkilidir:

  • I – Bilirubin oranı 5 ile 8 mg/dl arasında ise baş ve boyun bölgesi sararır.
  • II – Bilirubin mikarı 8 ile 10 mg/dl arasında ise gövdenin üst bölümü sararır.
  • III – Bilirubin miktarı 10 ile 13 mg/dl arasında ise gövdenin alt kısmı sararır.
  • IV – Bilirubin miktarı 13 ile 16 mg/dl arasında ise kol ve bacaklar sararır.
  • V – Bilirubin miktarı 20 mg/dl civarında ise eller ve ayaklar sararır.

Bu süreç, siyah ve kahverengi derili bebeklerde de aynı şekilde işler, fakat sararma yalnızca avuç içlerinde, ayak tabanlarında ve gözlerin beyaz kısmında görünür.

Ancak yukarıda sözü geçen bu belirtilerin görünüş biçimi ve düzeyi bebeğin doğum haftası, kaç günlük olduğu ve kilosuna göre farklılık gösterebilmektedir. Hangi bebeğin tedavi edilmeyi gerektirecek düzeyde hasta olduğuna karar vermek çok önemlidir. Teşhisi koyabilmek için mutlaka gün ışığı ya da beyaz ışık altında gözlem yapmak gereklidir.

Yenidoğan sarılığının oluşumu

Yapılan deneyler yetişkinlerdeki hemoglobinin eritrositlerin kemik iliğinden kan dolaşımına geçişinden 120 ile 130 gün sonra, retiküloendotelyal sistem hücrelerini ihtiva eden dalak, karaciğer ve özellikle kemik iliğinde yıkıldığını göstermiştir. Retiküloendotelyal sistemde eritrositlerin dışına çıkan hemoglobinin yıkılışına önce hem’in protoporfirin halka sisteminden ayrılmasıyla demir-biliverdin ve globinden oluşan yeşil renkli “koleglobin” veya “verdoglobin” denen madde meydana gelir. Verdoglobinden ise önce demir iyonu sonra globin ayrılarak, iki oksijen atomu moleküle katılarak biliverdin meydana gelir. Fe+2 iyonu demir depolarına ya da kemik iliğine taşınır. Globin ise kendini oluşturan aminoasitlere parçalanır. Biliverdin ise mavi-yeşil renkli olup, “biliverdin redüktaz” enziminin katalizi ile “bilirubin” meydana gelir. Karaciğer dışındaki retiküloendotelyal sistem hücrelerinde hasıl olan bilirubin kan dolaşımı ile karaciğer hücrelerine getirilir. Safranın renkli maddesi olan ve suda çözünmeyen bilirubinin büyük kısmı albüminle, az bir kısmı ise α1, ve α2 globulinle kompleks şeklinde birleşir. Proteinle kompleks teşkil eden bilirubin suda çözünmediğinden idrara çıkmaz. Bilirubin karaciğer hücrelerinde proteinden ayrılır ve glokoronitlerle birleşerek konjuge bilirubini oluşturur ve suda çözünebilir. Proteinle kompleks teşkil eden bilirubine serbest bilirubin, diğerlerine ise bağlı bilirubin veya konjuge bilirubin denir.

Ancak yeni doğan bir bebekte karaciğerin kapasitesi aşırı miktarlarda yıkılan hemoglobin miktarını karşılayamayacak düzeyde olduğu için bilirubin yeteri düzeyde konjuge olamaz ve idrar yolu ile vücuttan atılması sağlanamaz. Vücuttan atılamayan konjuge olmayan bilirubin ise deri üzerinde birikerek bebeğin sarı renkli bir görünüm almasına neden olru. Konjuge olmayan bilirubini konjuge bilirubine çevermek yani suda çözülebilir hale getirmek için fototerapi veya diğer tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Yenidoğan sarılığı tedavi yöntemleri

Anne sütü sarılığı için
Bu tür sarılık için bebeğin anne sütü ile beslenmesi 24 ile 72 saat arasında bir süre için kesilir ve bebek hazır mama ile beslenir. Sarılığın hızlı bir şekilde azaldığı gözlendikten sonra bebeğe anne sütü tekrar verilmeye başlanır. Anne sütü tekrar verilmeye başlandığında sarılığın tekrar artmaması beklenir.

Kanındaki bilirubin miktarının azaltması amacıyla ışık tedavisi gören bir bebek 1958 yılında, kanlarındaki bilirubin düzeyleri yüksek olan sarılıklı bebeklerin bahçede gezdirilirken renklerinin güneş ışığının direkt teması neticesinde açıldığının farkedilmesiyle tesadüfen keşfedilmiştir.

Düşük düzeyde devam eden fizyolojik sarılıklarda belli bir tedavi uygulamaya gerek yoktur ancak bebeğin yaşı (gün olarak) ve ağırlığı göz önüne alınarak 15 mg/dl’nin üzerindeki oranlarda en sık uygulanan tedavi yöntemi fototerapidir. Deride biriken bilirubin, uygulanan ışığın etkisiyle, suda eriyecek duruma dönüşür ve böbrekler vasıtasıyla idrar olarak vücuttan atılır.

Tedavi sırasında, bebek üzerinde sadece alt değiştirme bezi kalacak şekilde soyulur ve gözlere koruma amaçlı bir maske takılır. Bu şekilde ışığın altına yatırılır. Işık tedavisi esnasında çok sıvı kaybı olacağından bebeğin en az iki saatte bir ya annesi tarafından emzirilmesi sağlanır ya da yine aynı sıklıkta bebeğe mama verilir. Işık tedavisi esnasında, bebeğin sindirim sistemi hızlı çalışacağından dışkılama sayısında ve miktarında da bir artış gözlenir.

BiliBattaniye
BiliBattaniye (İngilizce adıyla BiliBlanket), General Electric firması tarafından üretilen bir çeşit fiberoptik battaniyedir. Biliblanket, yumuşak, kıvrılabilen ve esnek fiberoptik malzemeden dokunmuş ve mavi ötesi iyileştirici ışık yayan bir battaniyedir. Battaniyeye bağlı portatif bir kuartz halojen ışık kaynağı vardır. Battaniye bebeğin vücuduna bir çeşit yelek gibi giydirilmektedir. Bebeğin baş kısmına temas olmadığı için gözlerini korumaya da gerek duyulmamaktadır.[17]

Kan değişimi (transfüzyon)
Kandaki bilirubin düzeyi aşırı miktarda arttığında ya da artma eğilimi gösterdiğinde bebeğin kanının tamamen değiştirilmesi şeklinde uygulanır. Bebeğin kanının değiştirilmesine karar verilirken, bebeğin doğum haftası, doğum ağırlığı, kaçıncı günde (yaş) olduğu göz önüne alınır ve bilirubin miktarı 20-25 mg/dl’nin üzerinde olursa bu işlem doktor onayı ile uygulanır.

Son Aranan Kelimeler

Cevapla

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
Bebeklerde Ve Çocuklarda Ateş Nasıl Ölçülür? Ateş Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Bebek Ve Çocuklarda Ateş Nasıl Ölçülür? Bebek Ve Çocuklarda Ateş Ölçümü hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Bebek Ve Çocuklarda Ateş Nasıl Ölçülür yazısını...

Kapat