Alzheimer

Alzheimer

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Alzheimer Hastalığı Nedir? Alzheimer hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Alzheimer ​yazısını sadece bilgi edinme amaçlı kullanınız ve sağlık sorunlarınız için vakit kaybetmeden doktorunuza ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Unutkanlık ne zaman hastalık sayılır?
Unutkanlık, herkesin yaşayabileceği sık rastlanan bir sorundur. Hepimiz zaman zaman tanıdıklarımızın isimlerini, eşyalarımızı nereye koyduğumuzu, hangi ayda olduğumuzu unuturuz. Bunlar basit unutkanlıklardır ve unuttuğumuz şeyleri çoğu kez kısa süre içinde hatırlarız. Yorgunluk, stres, yoğun çalışma gibi etkenler bu unutkanlıkların artmasına neden olabilir ama bunlar günlük yaşantımızı etkileyecek boyutta değildir. Unutkanlık, günlük hayatı etkilediğinde ve basit gündelik işlerin yapılmasını aksattığında hastalık habercisi olabilir.

Alzheimer hastalığı nedir?
Yaklaşık 100 yıl önce Alois Alzheimer adında bir Alman doktor tarafından tanımlanan Alzheimer hastalığı, zihinsel işlevlerde bozulmaya yol açan, ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bu hastalıkta hafıza, konuşma, yön bulma, insanları tanıma gibi konularda sorunlar yaşanır, günlük işler yerine getirilemez ve davranış bozuklukları görülebilir. Alzheimer hastalığı, halk arasında genel olarak “bunama” diye adlandırılan durumun en sık rastlanan nedenidir. Hastalığın sebebi, beyindeki bazı hücrelerin bilinmeyen nedenlerle ölmesidi.

Alzheimer hastalığı dışındaki unutkanlık ve bunama nedenleri nelerdir?
Depresyon, B12 vitamini eksikliği, beyin damar hastalıkları, AİDS, kafa yaralanmaları, beyin tümörleri, zehirlenmeler, infeksiyonlar, hipotiroidi, alkolizm ve bazı ilaçlar benzer bellek bozukluklarına yol açabilir. Genel olarak demans (bunama) adı verilen bu tablonun kesin teşhisi, ancak hekim tarafından kapsamlı olarak araştırıldıktan sonra konabilir.

Alzheimer hastalığı kimlerde ve neden oluşur?
Alzheimer hastalığına, genellikle ileri yaşlarda rastlanır. 40 ve 50’li yaşlarda da görülmekle birlikte, 60 yaşın üzerindeki kişilerde daha fazla ortaya çıkar. Kadınlarda biraz daha fazla rastlanılmasının yanı sıra, her iki cinsiyette de görülebilir. Hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmalarda ailesinde Alzheimer hastalığı bulunanlarda hastalık oluşma riskinin biraz daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak bu ailesinde Alzheimer hastası bulunan herkesin Alzheimer hastası olacağı anlamına gelmez. Alzheimer hastalığı bulaşıcı değildir.

Alzheimer hastalığının sıklığı nedir?
Alzheimer hastalığı 65 yaşın üzerindeki her 10-20 kişiden birinde görülürken, 85 yaşın üzerinde neredeyse her iki kişiden birinde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak yaşlılarda sık karşılaşılan dördüncü hastalıktır. Günümüzde yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle, çevremizdeki Alzheimer hastalarının sayısı da artmaktadır. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 250 bin; tüm dünyada ise 20 milyon Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Alzheimer hastalığı nasıl başlar ve ilerler?
Alzheimer hastalığı, genellikle yavaş ilerleyen, ancak geri dönüşsüz bir hastalıktır. Başlangıçta fazla belirti vermez. Öncelikle yakın geçmişi hatırlayamama şeklinde ortaya çıkar. Kişi sabah ne yediğini, bir önceki gün eve kimlerin geldiğini anımsayamaz. Zamanla isimleri, yolları, tarihleri unutma veya karıştırma, eşyalarını sık sık kaybetme, karar verme güçlüğü, isteksizlik ve ilgisizlik, duygu ve davranışlarda değişiklik gibi belirtilerle devam eder ve bunlar giderek daha fazla dikkat çekici hale gelir. Hasta aynı soruları tekrar tekrar sorar, bazen sorulan sorulara anlamsız cevaplar verebilir. Dışarıda, hatta evin içinde bile yönünü kaybedebilir. Bu belirtiler hastanın kendisinde de sıkıntı yaratır ve hasta sinirli ya da içine kapanık hale gelebilir. Sinsice ilerleyen tüm bu zihinsel bozukluklara hastalığın ileri dönemlerinde yürüyememe ve idrarını tutamama gibi işlevsel bozuklukların ilavesiyle hasta günlük işlerini yapamaz hale gelir. 5-10 yıl içerisinde tamamen bakıma ve hatta yatağa bağımlı hale gelen hastanın yardımsız yaşayamaması, ailesi ve ona bakan kişiler için ciddi bir yük oluşturur. Bu nedenle, hastalığın erken dönemde teşhis edilerek gerekli tıbbi desteğin sağlanması çok önemlidir.

Alzheimer hastalığının tanısı nasıl konur?
Orta yaşın üzerindeki hastalarda bu tip belirtilerle karşılaşıldığında, bu durumun yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğu düşünülmemelidir. Bu belirtilerin Alzheimer hastalığının habercisi olabileceği bilinmeli ve bir hekime başvurulmalıdır. Hekim kesin tanı için bazı tetkikler yapılmasını isteyebilir. Kan tahlilleri ve beyin filmleri çekilmesi gerekebilir. Bu şekilde Alzheimer hastalığı diğer demans, yani bunama tiplerinden ayırt edilerek kesin tanı konulur.

Alzheimer hastalığının habercisi olabilecek belirtiler nelerdir?
Temel olarak 10 belirti, Alzheimer hastalığının habercisi olarak nitelendirilebilir. Bunlardan bir ya da birkaçının varlığı, zaman kaybetmeden bir nörolog (sinir hastalıkları uzmanı), psikiyatrist (ruh hastalıkları uzmanı) ya da tanıdığınız bir hekime başvurulmasını gerektirir.

1- Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık (özellikle yakın tarihli olayları ve insan isimlerini anımsayamama)
2- Günlük işleri yerine getirmede güçlük çekme (alışveriş, yemek pişirme ya da basit bir aleti çalıştırma)
3- Sözcükleri bulmakta zorlanma
4- Tarihleri ve bilinen yolları unutma
5- Basit konularda karar verme güçlüğü (giysi seçimi)
6- Hesap ya da planlama yapma gibi pratik düşünme becerilerinin azalması
7- Eşyaları yanlış yerlere koyma (buzdolabına ayakkabı çekeceği koyma)
8- Ruh hali ve davranışlarda değişiklik (kolayca ağlama ya da sinirlenme)
9- Kişilik değişiklikleri (çevresindeki insanları suçlama)
10- Sorumluluktan kaçınma

Alzheimer hastalığı nasıl tedavi edilir?
Alzheimer hastalığı konusundaki bilgilerimiz gün geçtikçe artmaktadır. Hastalık tam olarak iyileştirilmese de son yıllarda geliştirilen ilaçlarla hastalığın belirtilerini kısmen de olsa gidermek ve hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak mümkün olabilir. Hayal görmeler ve davranış bozuklukları ilaç tedavisiyle büyük ölçüde kontrol altına alınabilmektedir. Tedaviye erken dönemde başlanması, hastalığın ilerleme hızını, hasta yakınları üzerindeki yükü azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, gerek tedavi gerekse hastalığın önlenmesinde yeni ufuklar açabilecek gelişmelerin habercisi niteliğindedir.

Alzheimer hastalığı hasta yakınlarına nasıl bir ek iş getirir?
Alzheimer hastalığı hem ileri yaşlarda ortaya çıkması hem de ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle, özenli ve sürekli bakım yapılmasını gerektirir. Zaman içinde hastanın yatağa bağımlı hale gelmesiyle sonuçlanan bu hastalık, ev içindeki düzenin, iş saatlerinin ve sosyal ilişkilerin tekrar ayarlanmasını gerektirir. Bu durum, giderek artan gözetim zorunluluğuyla birlikte, hasta yakınları için hem sosyal, hem de ekonomik açıdan çok yıpratıcı olabilir.
Hasta bakımı bedensel ve ruhsal yorgunluğa neden olabilir. Ayrıca, bu hastaların eskiye göre çok değişmiş olmaları, artık sevgi ve ilgiye gerek duymadıkları anlamına gelmez. Bakımı üstlenen kişilere düşen en önemli görev, hastayı sevgi ve ilgiden yoksun bırakmamaktır. İyi bakım, ev içindeki huzurun korunmasını, tehlikelerin önüne geçilmesini ve hastanın ruh sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, Alzheimer hastasına yardımcı olmak, sabırlı, bilgili ve anlayışlı olmayı şart kılar. Alzheimer hastalığı ile mücadele etmenin en iyi yöntemi, hastalığı tanımak ve birlikte-yaşamayı öğrenmektir.

Bilgi ve destek için nereye başvurulabilir?
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı bulunmaktadır. Hastalığın topluma daha iyi tanıtılması ve hasta yakınlarının bakım konusunda eğitilmesi için hizmet veren bu kurumlar, ücretsiz bilgi hattı, internet sitesi ve bilgilendirici yayınlar aracılığıyla Alzheimer hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Düzenlediği eğitim ve bilgi paylaşımı toplantılarıyla hasta yakınları arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeye çalışan Alzheimer Vakfı ve Alzheimer Derneği, Türkiye genelinde de bu organizasyonlarını yaymaya çalışmaktadır.

Cevapla

Yandex.Metrica
Önceki yazıyı okuyun:
Epilepsi – Sara Neden Olur, Nasıl Olur?

Epilepsi – Sara Neden Olur, Nasıl Olur? Epilepsi – Sara Nedenleri hakkında sizin için topladığımız bilgiler aşağıdaki gibidir. Epilepsi – Sara Neden Olur, Nasıl...

Kapat